Stort kontor/stor butik

Ett kraftfullt larmsystem anpassat för att passa en större butik eller ett större kontor. Flexibelt system som går att anpassa vidare och expandera till ett ännu större system.

  • Larmsystem med upp till 128 sektioner
  • Centralenhet inklusive batteri
  • 2x knappsatser
  • 2x siréner
  • 5x magnetkontakt
  • 5x rörelsedetektorer
  • App för smartphone (om internet finns)
  • Installation inom Stor-Stockholm och Uppsala
  • Koppling mot larmcentral med utryckning

Tillval

  • Fler tillbehör


Kontakta oss vid intresse.
info@skydd.se
08-410 81 410